Professionele tutor
Nederlandse taal voor expats
in Hilversum

Wist je, dat er zo'n 6000 expats in Hilversum wonen en werken? Velen van hen worstelen met het leren van de Nederlandse taal en bij het aansluiting vinden bij Nederlandse sociale netwerken. Victor van Dijk begeleidt expats in Hilversum, die al een Nederlandse taalcursus aan het volgen zijn, individueel bij het leren van de Nederlandse taal en bij het vinden van Nederlandse sociale en professionele netwerken binnen de regio.

Ervaringen van leerlingen

Mijn ervaring met Victor,

26 juli 2019


Ik ben Evi
, een Iraanse vrouw van 35 jaar die sinds 2017 Nederlandse taal begon te leren.
Victor is mijn tweede taalcoach die me bijna een jaar helpt op het taaltraject. Als ik deze ervaring in een woord wil beschrijven, moet ik zeggen spannend!
Deze ervaring was voor mij – als iemand die heel weinig contact had met de Nederlanders – heel spannend want ik leerde een nieuwe taal met hulp van Victor en ook een nieuwe cultuur kennen. Daarnaast introduceerde ik mijn cultuur. Natuurlijk was het niet gemakkelijk. In het begin kon ik mijn bedoeling niet correct en duidelijk uitdrukken en ik kon Victor ook niet zo goed begrijpen. Ik kende heel weinige woordenschat, maar Victors manier van communiceren met mij was geweldig. Hij past zich aan mijn niveau aan. Victor leert me altijd woorden die ik niet ken in een eenvoudige taal. Hij gebruikt veel voorbeelden om de betekenissen van de woorden duidelijk te maken. Hij herhaalt geduldig zijn uitleg meerdere keren, totdat ik het woord of de zin begrijp. Victor heeft goede algemene informatie op verschillende gebieden. Als ik om hulp vraag, begeleidt hij me met de juiste informatie. Als hij geen informatie heeft op het gebied waar ik hulp bij nodig heb, zoekt hij op internet. Hij gaf mij enthousiast le en hij biedt goede manieren om de Nederlandse taal te ontwikkelen. Hij respecteert ook mijn voorgestelde manieren. Victor moedigt me aan om te lezen. Hij stelt me goede boeken voor. In deze periode werd mijn Nederlandse taal beter en ken ik nu ook de Nederlandse cultuur beter. Ik kan nu Victor meer begrijpen en ik kan nu duidelijker praten. Ons contract voor een jaar is bijna voorbij en daar ben ik niet blij mee. Maar ik ben blij dat ik een onvergetelijk en nuttig jaar met mijn taalcoach heb gehad. Uiteindelijk wil ik Victor bedanken voor zijn leiding.
Bedankt Victor, ik wens je veel succes!

 


Over mijn werk met Evi is een brochure verschenen. Meer hierover kun je vinden op de pagina van Victor’s achtergrond

Privacyverklaring

Contactgegevens:

www.victorvandijk.nl
Krabbescheer 56
1241 VE Kortenhoef
+31640641956

 

Victor van Dijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Victor van Dijk. Hij is te bereiken via info@victorvandijk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Victor van Dijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch – Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@victorvandijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Victor van Dijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Victor van Dijk analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Victor van Dijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Victor van Dijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > 7 jaar
 • Personalia > 7 jaar
 • Adres > 7 jaar
 • Telefoonnummer > 7 jaar
 • E-mailadres > 7 jaar
 • Bankrekeningnummer > 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Victor van Dijk verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Victor van Dijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Victor van Dijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Victor van Dijk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@victorvandijk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Victor van Dijk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-pers oonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Victor van Dijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@victorvandijk.nl

Mijn diensten

Ik verzorg individuele tutoring (bijles) in de Nederlandse taal bij expats in Hilversum thuis of op een centraal gelegen locatie in het dorp. Voorwaarde is, dat zij al een Nederlandse taalcursus elders volgen. Daarnaast bied ik expats in Hilversum aan om hen te helpen bij het netwerken binnen de regio en zo hun sociale en/of professionele netwerk uit te breiden.

Kennismakingsaanbieding

Wil je graag kennismaken met mij en ervaren of mijn manier van tutoring (bijles geven) bij jou past? Maak dan gebruik van mijn aanbieding: een eerste bijles-afspraak waarvan het eerste half uur geheel gratis! Na het eerste half uur beslis je of mijn manier van lesgeven en mijn persoon bij jou passen. Zo ja, dan betaal je voor het resterende half uur slechts €10 en voor alle volgende lessen €20 per heel uur. Zo nee, dan houdt de les na het eerste half uur op en ben je helemaal niets verplicht of verschuldigd. Wil je mij graag als tutor/bijles-docent? Een les duurt meestal 1 1/2 uur, met een minimum van 1 uur en een maximum van 2 uur. Betaling geschiedt maandelijks achteraf per factuur. Bij de eerste kennismaking mag ook contant worden afgerekend. Alle lessen zijn geheel vrijgesteld van BTW!

Aangenaam, kennis te maken!

Strippenkaart

Het is onhandig als je steeds weer facturen krijgt voor betalingen aan mij of steeds alles contant moet afrekenen. Om dit tot een minimum te beperken, kan je de victorvandijk.nl strippenkaart aanschaffen. Elke strippenkaart is goed voor een bepaald aantal uur tutoring (bijles) in de Nederlandse taal. Als je gebruik maakt van de strippenkaart profiteer je direct van een korting die op kan lopen tot maar liefst 10% op het standaard uurtarief van € 20,- Eén les duurt meestal 1 1/2 uur, met een minimum van 1 uur en een maximum van 2 uur. Een strippenkaart wordt vooraf in rekening gebracht en is geheel vrij van BTW!

 

Voordelen van de victorvandijk.nl strippenkaart:

 • Geen rompslomp met de verwerking van kleine facturen
 • Direct korting op de afgenomen uren
 • Diverse aantrekkelijke varianten waarbij de korting oploopt tot 10%

De volgende victorvandijk.nl strippenkaarten zijn beschikbaar:

 

Type strippenkaart      Prijs  Korting

 1. Strippenkaart 6 uur   € 117   2,5%
 2. Strippenkaart 12 uur € 228  5%
 3. Strippenkaart 18 uur € 333  7,5%
 4. Strippenkaart 24 uur € 432 10%

Netwerken

Ben je nog maar kort in Nederland en wil je graag met meer Nederlanders in contact komen? Weet je nog de weg niet zo goed te vinden in Hilversum?
Dan kan ik jou wellicht helpen door een online en offline netwerkonderzoek te doen. Ik help jou dan de weg te vinden door te vragen naar jouw wensen en daarbij aansluitend ga ik voor jou op zoek naar mogelijk geschikte online links en offline ‘places to be‘. Je moet wel nog zelf de contacten leggen, ik kan jou enkel de weg wijzen! Een victorvandijk.nl online en offline netwerkonderzoek is het eerste half uur geheel gratis ter kennismaking en oriëntatie. Mocht je mij en mijn voorstel de moeite waard vinden, betaal je na dit halfuur éénmalig €20,- (dit bedrag is vrijgesteld van BTW!). Daarvoor ga ik, met jouw wensen in gedachten, aan de slag en doe ik jou persoonlijk verslag per e-mail.

Traject begeleiding

Ben je aan het studeren voor het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) en wil je daarbij  graag voor langere tijd (langer dan 24 uur) tutoring (bijles) krijgen?
Na een kennismaking met elkaar (zie kennismakingsaanbieding op deze pagina) wil ik jou graag begeleiden bij het maken van jouw huiswerk en het verder ontwikkelen van jouw Nederlandse taalgevoel. We gebruiken daarbij de lesmethoden waaruit jij al aan het leren bent. Ik help jou graag met de uitspraak, jouw taalbegrip en de spelling van het Nederlands.

Victor van Dijk's achtergrond

Victor is Taalcoach bij onder meer Vluchtelingenwerk Hilversum. Hij heeft een achtergrond in de culturele antropologie en heeft in zijn leven 7 talen geleerd. Hij weet hoe het is om te integreren in een andere cultuur en hoe belangrijk het daarbij is om de taal van een land te beheersen.

Pas verschenen bij Vluchtelingenwerk Hilversum: een brochure van zijn hand, getiteld ‘Uit het dagboek van een taalcoach’, waarin hij in dagboekvorm verslag doet van zijn ervaringen met het begeleiden van Evi, een Iraanse vluchtelinge bij het leren van de Nederlandse taal. Je kunt een PDF ervan hier downloaden:

Dagboek_van_een_taalcoach_Hilversum.pdf in klein formaat

Tutoring / bijlessen

Afgestemd op de leerling

Individuele Tutoring

Ik stem mijn individuele tutoring (bijlessen) af op de vraag en het niveau van de leerling. Ik maak daarbij gebruik van de lesmaterialen die de leerling al heeft en help bij de uitspraak, spelling en het woordbegrip. Ook draag ik tips aan voor een nog beter begrip van het lesmateriaal.

Neem contact met mij op

Stuur mij gerust een berichtje als je meer wilt weten over mij of over mijn service.

Mobiel & WhatsApp: 06-40641956

Facebook: @victorfvandijk

Twitter: @victorfvandijk

LinkedIn: nl.linkedin.com/in/victor-van-dijk

Contact 3
*
Sending