Hoe lang duurt het om de Nederlandse taal te leren?

Dat hangt van zóveel factoren af, dat deze ogenschijnlijk eenvoudige vraag moeilijk te beantwoorden is.
Factoren die meespelen zijn:

  • Opleidingsniveau
  • Motivatie
  • Bekendheid met het leren van een ‘buitenlandse taal’
  • Hoeveel uur per week je besteedt aan het maken van huiswerk
  • Of de student al andere Europese talen spreekt

Bij de eerste ontmoeting tussen een student en mij probeer ik een algemeen ‘taalbeeld’ te krijgen van haar/hem. Dit is verre van makkelijk! Meestal krijg ik na de eerste ontmoeting wel een algemene indruk, maar zijn er nog een aantal keren nodig voordat ik de student goed kan inschatten voor wat betreft taalniveau en leerstijl en hoe ik haar/hem verder kan helpen. Over het algemeen zul je minimaal 30 uur les moeten krijgen (plus huiswerk!) om de basis van een taal te leren.