Professionele taalcoach
Nederlands

voor expats
in Hilversum en omgeving

Ben je op zoek naar hulp bij het leren van de Nederlandse taal? Wil je graag individueel begeleid worden door een professionele Nederlandse Taalcoach, gewoon bij jou thuis of op een centraal gelegen locatie in Hilversum? Wil je graag sneller de Nederlandse taal leren?
Mijn naam is Victor van Dijk en ik heb meer dan 2 jaar ervaring met het coachen van vluchtelingen en expats in de Nederlandse taal. Ik vind geduld en mijn vaardigheid om mij aan te passen aan JOUW leerniveau en leerstijl belangrijk, zodat jij de Nederlandse taal aangenaam kunt leren. Ik heb 7 talen geleerd in mijn leven en ben afgestudeerd in de Culturele Antropologie.

Ervaringen van leerlingen

Mijn ervaring met Victor,

26 juli 2019


Ik ben Evi
, een Iraanse vrouw van 35 jaar die sinds 2017 Nederlandse taal begon te leren.
Victor is mijn tweede taalcoach die me bijna een jaar helpt op het taaltraject. Als ik deze ervaring in een woord wil beschrijven, moet ik zeggen spannend!
Deze ervaring was voor mij – als iemand die heel weinig contact had met de Nederlanders – heel spannend want ik leerde een nieuwe taal met hulp van Victor en ook een nieuwe cultuur kennen. Daarnaast introduceerde ik mijn cultuur. Natuurlijk was het niet gemakkelijk. In het begin kon ik mijn bedoeling niet correct en duidelijk uitdrukken en ik kon Victor ook niet zo goed begrijpen. Ik kende heel weinige woordenschat, maar Victors manier van communiceren met mij was geweldig. Hij past zich aan mijn niveau aan. Victor leert me altijd woorden die ik niet ken in een eenvoudige taal. Hij gebruikt veel voorbeelden om de betekenissen van de woorden duidelijk te maken. Hij herhaalt geduldig zijn uitleg meerdere keren, totdat ik het woord of de zin begrijp. Victor heeft goede algemene informatie op verschillende gebieden. Als ik om hulp vraag, begeleidt hij me met de juiste informatie. Als hij geen informatie heeft op het gebied waar ik hulp bij nodig heb, zoekt hij op internet. Hij gaf mij enthousiast le en hij biedt goede manieren om de Nederlandse taal te ontwikkelen. Hij respecteert ook mijn voorgestelde manieren. Victor moedigt me aan om te lezen. Hij stelt me goede boeken voor. In deze periode werd mijn Nederlandse taal beter en ken ik nu ook de Nederlandse cultuur beter. Ik kan nu Victor meer begrijpen en ik kan nu duidelijker praten. Ons contract voor een jaar is bijna voorbij en daar ben ik niet blij mee. Maar ik ben blij dat ik een onvergetelijk en nuttig jaar met mijn taalcoach heb gehad. Uiteindelijk wil ik Victor bedanken voor zijn leiding.
Bedankt Victor, ik wens je veel succes!

 


Over mijn werk met Evi is een brochure verschenen. Meer hierover kun je vinden op de pagina van Victor’s achtergrond

Privacyverklaring

Contactgegevens:

www.victorvandijk.nl
Krabbescheer 56
1241 VE Kortenhoef
+31640641956

 

Victor van Dijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Victor van Dijk. Hij is te bereiken via info@victorvandijk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Victor van Dijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch – Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@victorvandijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Victor van Dijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Victor van Dijk analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Victor van Dijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Victor van Dijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > 7 jaar
 • Personalia > 7 jaar
 • Adres > 7 jaar
 • Telefoonnummer > 7 jaar
 • E-mailadres > 7 jaar
 • Bankrekeningnummer > 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Victor van Dijk verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Victor van Dijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Victor van Dijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Victor van Dijk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@victorvandijk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Victor van Dijk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-pers oonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Victor van Dijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@victorvandijk.nl

Mijn diensten

Ik geef individuele Taalcoaching bij het leren van de Nederlandse taal, bij expats thuis (Hilversum en omgeving) of op een centrale locatie in Hilversum. Studenten kunnen taalmateriaal op hun eigen niveau en volgens hun eigen leerstijl uitkiezen in de Openbare Bibliotheek (lidmaatschap niet inbegrepen!) of in een boekhandel om samen met mij uit te werken.

Een uur gratis Taalcoaching!

Als het jou een goed idee lijkt om hulp van mij te krijgen als individuele Taalcoach, of misschien weet je het nog niet helemaal zeker, kun je altijd contact met mij opnemen (zie Contact, onderaan deze pagina) of kun je gebruik maken vaan mijn speciale aanbieding:

Een uur gratis Taalcoaching!
We kunnen elkaar ontmoeten gewoon bij jou thuis of op een centrale plaats in of nabij Hilversum en de enige kosten die ik jou in rekening breng, zijn de door mij gemaakte reiskosten (op basis van openbaar vervoer en 2e klas zonder korting). Na het eerste uur breng ik €10 per half uur in rekening (€20 is mijn uurtarief). Op basis van mijn ervaring, is 1 1/2 uur les per week voldoende om in een prettig tempo de Nederlandse taal te leren.

Strippenkaart

Na enige tijd kan het ongemakkelijk worden om altijd contant te betalen. Om dit tot een minimum te beperken, kun je de victorvandijk.nl strippenkaart aanschaffen. Iedere strippenkaart is goed voor een bepaald aantal uren Taalcoaching in de Nederlandse taal. Als je de strippenkaart gebruikt, profiteer je direct van een korting die wel kan oplopen tot 10% van het standaard uurtarief van € 20, -!

Voordelen van de victorvandijk.nl strippenkaart:

 • Direct korting op de afgenomen uren
 • Diverse aantrekkelijke varianten met een korting tot wel 10%
 • Door vooraf te betalen per bank hoef je niet langer contant
  af te rekenen voor de Taalcoaching tijd

De volgende victorvandijk.nl Strippenkaarten zijn beschikbaar:

Type Strippenkaart Prijs Korting

6 uur                                € 117    2.5%
12 uur                              € 228   5.0%
18 uur                              € 333   7.5%
24 uur                             € 432 10.0%

Reiskosten vergoeding

Omdat ikzelf per bank betaal voor de door mij gemaakte reiskosten, geef ik er de voorkeur aan om mijn reiskostenvergoeding per bank te ontvangen.
Mijn reiskosten zijn altijd gebaseerd op openbaar vervoer, 2e klas en zonder korting.

Netwerken

Ben je nog maar kort in Hilversum of omgeving en wil je graag in contact komen met Nederlanders? Ik kan jou wegwijs maken en op basis van jouw wensen een klein online en offline onderzoek uitvoeren. Hoewel ik jou wel aan een aantal mensen kan voorstellen, zul je uiteindelijk de meeste contacten nog wel zelf moeten leggen!
Een victorvandijk.nl netwerkonderzoek kan deel uitmaken van jouw Taalcoaching en is dan geheel gratis!

Traject begeleiding

Studeer jij voor het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2) en wil je graag voor een langere tijd door mij gecoacht worden (meer dan 24 taalcoaching uren)?
Na onze eerste ontmoeting (zie Een uur gratis taalcoaching op deze pagina) kan ik hou geheel volgens jouw voorkeuren, taalniveau en leerstijl coaching bij het leren van de Nederlandse taal. We gebruiken daarbij de taal-leermethoden waarmee jij bekend bent of we beginnen met lesmethoden die het best bij jou passen. Ik zal jou geduldig helpen met de Nederlandse uitspraak, het spreken van de taal, de grammatica, heb taalbegrip en de spelling. Mijn tarieven breng ik per 24 Taalcoaching uren in rekening inclusief 10% korting en kunnen vóóraf afgerekend worden door het aanschaffen van de 24 uur victorvandijk.nl Strippenkaart.

Victor van Dijk's achtergrond

Ik ben een Taalcoach die werkt voor Vluchtelingenwerk Hilversum, het Digi- & Taalhuis van de Hilversumse Bibliotheek, en enkele expats. Ik heb een achtergrond in de Culturele Antropologie en heb in mijn leven 7 talen geleerd. Ik weet hoe het is om te integreren in een andere cultuur en hoe belangrijk is om de taal van een land eigen te maken. Ik vind geduld, kalmte en mijn vaardigheid om mij aan te passen aan het taal- en opleidingsniveau en de leerstijl van iemand die een taal leert belangrijk.

Verschenen bij Vluchtelingenwerk Hilversum: een brochure van mijn hand, getiteld ‘Uit het dagboek van een taalcoach’, waarin ik in dagboekvorm verslag doe van mijn ervaringen met het begeleiden van Evi, een Iraanse vluchtelinge, bij het leren van de Nederlandse taal. Je kunt een PDF ervan hier downloaden:

Dagboek_van_een_taalcoach_Hilversum.pdf in klein formaat

Taalcoaching

Afgestemd op de leerling

Individuele Taalcoaching

Ik stem mijn individuele taalcoaching af op de vraag, het niveau en de leerstijl van de leerling. Ik maak daarbij gebruik van de lesmaterialen die de leerling heeft en help bij de uitspraak, spelling en het woordbegrip. Ook draag ik tips aan voor een nog beter begrip van het lesmateriaal.

Hoe lang duurt het om de Nederlandse taal te leren?

Dat hangt van zóveel factoren af, dat deze ogenschijnlijk eenvoudige vraag moeilijk te beantwoorden is.
Factoren die meespelen zijn, opleidingsniveau, motivatie, bekendheid met het leren van een ‘buitenlandse taal’, alsook of de leerder al andere Europese talen spreekt. Bij de eerste, GEHEEL GRATIS ontmoeting tussen mij en de leerder, probeer ik een algemeen ‘taalbeeld’ te krijgen van haar/hem. Dit is verre van makkelijk! Meestal krijg ik na de eerste ontmoeting wel een algemene indruk, maar zijn er nog een aantal keren nodig voordat ik de leerder goed kan inschatten voor wat betreft taalniveau en leerstijl en hoe ik haar/hem verder kan helpen.

Neem contact met mij op

Stuur mij gerust een berichtje als je meer wilt weten over mij of over mijn service.

Mobiel & WhatsApp: 06-40641956

Facebook: @victorfvandijk

Twitter: @victorfvandijk

LinkedIn: nl.linkedin.com/in/victor-van-dijk

Contact 3
*
Sending